Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Cảm ơn quý đại biểu đã gửi thông tin đăng ký tham dự

Các giải pháp điện mặt trời trên mái nhà công nghiệp và thương mại tại Việt Nam

Thông tin đăng ký hội thảo: Các giải pháp điện mặt trời trên mái nhà công nghiệp và thương mại tại Việt Nam 
đã được gửi thành công. 

Đường link đăng nhập tham dự Hội thảo sẽ được gửi tới quý đại biểu trong vòng 48h trước khi hội thảo bắt đầu qua email.