Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO THAM VẤN

SỔ TAY HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỦI RO KỸ THUẬT VÀ VẬN HÀNH CỦA CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MẶT ĐẤT TẠI VIỆT NAM

Nằm trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF), với mục tiêu cung cấp các cơ sở lý thuyết để thiết lập chiến lược quản lý rủi ro ở cấp độ dự án, cũng như tổng hợp kinh nghiệm thực tế và các khuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro đối với các dự án điện mặt trời mặt đất đang và sẽ được phát triển, vận hành trong tương lai tại Việt Nam, tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ đã biên soạn cuốn sổ tay “Quản lý rủi ro kỹ thuật và vận hành của các dự án điện mặt trời mặt đất tại Việt Nam”.

Bản thảo mới nhất của cuốn sổ tay hiện đã được hoàn thiện để lấy ý kiến tham vấn. Chúng tôi xin trân trọng kính mời các bên liên quan trong lĩnh vực Điện mặt trời tham gia hội thảo tham vấn tổ chức ngày 27 tháng 10 năm 2021. Mục đích của hội thảo nhằm thu thập ý kiến phản hồi, thẩm định, đánh giá từ các nhà hoạch định dự án, quản lý dự án và các chuyên gia kỹ thuật liên quan trong ngành về nội dung và tính hữu ích của cuốn Sổ tay trước khi xuất bản chính thức.

Tại hội thảo, dự án EVEF và các chuyên gia tư vấn sẽ trình bày ngắn gọn về nội dung cuốn sổ tay và tổng hợp ý kiến đóng góp đánh giá cũng như giải đáp các câu hỏi liên quan của các đại biểu tham dự trong phiên hỏi đáp. Nhằm giúp Quý vị có nắm rõ hơn nội dung của cuốn sổ tay phục vụ cho phiên hỏi đáp, chúng tôi xin gửi tới Quý vị bản thảo tiếng Việt mới nhất của cuốn sổ tay Tại Đây.

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 ở Việt Nam, hội thảo sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến hoàn toàn thông qua nền tảng MS Teams. Sau khi Quý vị hoàn tất đăng ký theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ gửi đường dẫn tham dự hội thảo tới Quý vị qua thư điện tử trong vòng 48 giờ trước hội thảo.