Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Nhóm Đối tác Năng Lượng Việt Nam (VEPG)

Cuộc khảo sát các Cơ quan và Tổ chức có liên quan đến VEPG

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG), Ban Thư ký VEPG tiến hành thực hiện cuộc Khảo sát đối với các Cơ quan và Tổ chức liên quan đến VEPG với mục đích (1) đánh giá hiệu quả hoạt động của VEPG trong năm qua và (2) tìm kiếm các Cơ quan và Tổ chức quan tâm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của VEPG sau tháng 11 năm 2021.

Chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan/ Quý Tổ chức tham gia cuộc khảo sát này.

Chúng tôi mong nhận được phản hồi của Quý vị trước 5 giờ chiều (17h00) theo giờ Hà Nội, ngày xxx tháng 12 năm 2020.