Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Cảm ơn Quý cơ quan/ Quý Tổ chức đã gửi bảng hỏi các bên liên quan VEPG

Câu trả lời bảng hỏi các bên liên quan VEPG của Quý cơ quan/ Quý Tổ chức đã gửi thành công.

Thư xác nhận sẽ được gửi tới Quý cơ quan/ Quý Tổ chức trong thời gian sớm nhất.