Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Liên minh châu Âu cấp 22 triệu EUR hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng sạch

Vào tháng Mười năm 2023, Liên minh châu Âu (EU) đã cấp 22 triệu EUR dưới hình thức hỗ trợ ngân sách cho Chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Chuyển đổi Năng lượng Bền vững Việt Nam – EU (SETP). Khoản hỗ trợ này nâng tổng số tiền giải ngân của EU theo chương trình trên lên 48 triệu EUR dưới dạng hỗ trợ không hoàn lại vào ngân sách quốc gia theo các điều kiện về hiệu quả thực hiện đã được thỏa thuận. 

Theo Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway) và Sáng kiến Thỏa thuận Xanh châu Âu, EU đang dẫn đầu các nỗ lực toàn cầu nhằm chống biến đổi khí hậu và đạt được mức phát thải ròng bằng không. EU cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt được một quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và hiện thực hoá các tham vọng về khí hậu trong nước và quốc tế thông qua việc triển khai có ý nghĩa cơ chế Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP). Việc triển khai Global Gateway tại Việt Nam cũng sẽ tập trung vào các lĩnh vực kinh tế xanh, tuần hoàn và tính bền vững, cũng như giáo dục và phát triển kỹ năng.

Chương trình hỗ trợ ngân sách SETP do EU tài trợ với tổng giá trị viện trợ không hoàn lại là 142 triệu EUR đóng góp cho JETP, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững của Việt Nam. Chương trình này khẳng định sự hợp tác chặt chẽ và cam kết lâu dài của EU trong việc đóng góp vào quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam, cũng như mục tiêu chung của quốc gia là đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
 

Đọc Thông cáo báo chí trên website của EU tại: https://www.eeas.europa.eu/setp-22-million_vi