Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

MỜI THẦU: Thiết kế và triển khai chương trình thúc đẩy khởi nghiệp chất lượng cao trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng

GGGI và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam mời các đơn vị/tổ chức hợp lệ gửi đề xuất tư vấn cho nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp triển khai các giải pháp Hiệu quả Năng lượng đổi mới khả mại trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy Khởi nghiệp Sáng tạo cho Hiệu quả Năng lượng (AIS4EE) thuộc Chương trình Chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam – EU (SETP). Đối với gói tư vấn này, dự án rất khuyến khích các đơn vị ứng tuyển sẽ thành lập Liên doanh với các nhóm nhà tài trợ tiềm năng, ví dụ như các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư mạo hiểm của doanh nghiệp và các quỹ đầu tư tác động, để tăng cường khả năng huy động đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp vào cuối chương trình thúc đẩy. Đơn vị thầu sẽ thiết kế và triển khai chương trình thúc đẩy khởi nghiệp chất lượng cao trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng, với mục tiêu chính là tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các thoả thuận giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp và các nhà đầu tư.

Chi tiết gói thầu xem tại  https://in-tendhost.co.uk/gggi/aspx/ProjectManage/1595

HẠN NỘP: 08 tháng 1 năm 2024