Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Các Nhóm Công tác kỹ thuật

i HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG I

GIỚI THIỆU

Hiệu quả năng lượng (EE) là một chủ đề có liên quan và đáng tin cậy đối với các cuộc đối thoại trọng tâm của VEPG trong khuôn khổ Mục tiêu Phát triển Bền vững và Hiệp định Paris về Biến đổi khí hậu. Nhằm mục tiêu hướng đến người dùng cuối, hiệu quả năng lượng sẽ giúp tiết kiệm điện và các nhiên liệu khác, giúp giảm thiểu các tác động môi trường của ngành, đạt được các mục tiêu phát triển và phát thải xanh và đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài – những lợi ích tương tự như những lợi ích có được từ NLTT ở phía cung.

Việt Nam đã đạt được một số động lực bền vững trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả kể từ khi có Luật Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả (2010) và việc hoàn thành Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả trong giai đoạn 2012-2015. Tuy nhiên, vẫn có những tiềm năng đáng cân nhắc để tối đá hóa lợi ích đạt được từ nguồn NLTT. Nhóm Công tác Kỹ thuật Sử dụng năng lượng hiệu quả hoạt động dựa trên Bản Ghi nhớ của VEPG và TWG TOR đã đồng ý để thúc đẩy các sáng kiến ​​về sử dụng năng lượng hiệu quả ở Việt Nam.

CON NGƯỜI

Chủ tịch và Đồng chủ tịch

Chủ tịch: Ông Trịnh Quốc Vũ

Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững
Bộ Công Thương

Đồng Chủ tịch: Bà Sitara Syed

Phó Trưởng Đại diện Thường trú
UNDP/Đại diện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

  • Khuyến khích Hiệu quả và Bảo tồn năng lượng trong mọi mặt của xã hội
  • Xây dựng mục tiêu/tiêu chuẩn cụ thể và các chiến lược cho phát triển các ngành năng lượng chuyên sâu
  • Tạo ra một môi trường đầu tư để tận dụng các nguồn lực tư và công
  • Tăng cường trách nhiệm giải trình và các cơ chế giám sát/đánh giá
  • Nâng cao nhận thức và củng cố năng lực chuyên môn cho các đối tượng mục tiêu.