Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Các Nhóm Công tác kỹ thuật

i năng lượng tái tạo I

Lãnh đạo

Chủ trì và Đồng chủ trì

Chủ trì: Ông Phạm Nguyên Hùng

Phó Cục trưởng
Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo
Bộ Công Thương

Đồng Chủ trì: ông Santiago Alonso Rodriguez

Trưởng phòng hợp tác phát triển
Đại sứ quán Đức

CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

  • Khuyến khích Hiệu quả và Bảo tồn năng lượng trong mọi mặt của xã hội
  • Xây dựng mục tiêu/tiêu chuẩn cụ thể và các chiến lược cho phát triển các ngành năng lượng chuyên sâu
  • Tạo ra một môi trường đầu tư để tận dụng các nguồn lực tư và công
  • Tăng cường trách nhiệm giải trình và các cơ chế giám sát/đánh giá
  • Nâng cao nhận thức và củng cố năng lực chuyên môn cho các đối tượng mục tiêu.