Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Các Nhóm Công tác kỹ thuật

i quy hoạch chiến lược ngành điện I

Lãnh đạo

Chủ trì và Đồng Chủ trì

Chủ trì: Ông Nguyễn Tuấn Anh

Phó Cục trưởng
Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo
Bộ Công Thương

Đồng Chủ trì: Ông Rasmus Munch Sørensen

Chuyên gia Năng lượng
Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch
Cơ quan năng lượng Đan Mạch

CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

  • Loại bỏ các rào cản nhằm tăng cường đầu tư tư nhân vào Năng lượng tái tạo
  • Tăng cường khả năng tiếp cận hỗ trợ tài chính cho Năng lượng tái tạo
  • Cân bằng sản xuất Năng lượng tái tạo tập trung và phân phối
  • Tạo điều kiện cho Năng lượng tái tạo hòa điện lưới
  • Đào tạo và nâng cao năng lực về phát triển và bảo trì Năng lượng tái tạo.