Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Các Nhóm Công tác kỹ thuật

i NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO I

GIỚI THIỆU

Năng lượng tái tạo (RE) được xác định là một lĩnh vực quan trọng VEPG. Sản xuất và sử dụng các dạng năng lượng tái sinh và năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, gió và sinh khối thay thế năng lượng từ nhiên liệu hoá thạch như dầu, than hoặc khí thiên nhiên góp phần bảo vệ môi trường thông qua việc giảm lượng khí thải nhà kính, carbon và các chất độc hại khác; những điều này cũng cải thiện an ninh năng lượng lâu dài nhờ sự đa dạng nguồn cung cấp và sự phụ thuộc ít hơn vào các nguồn nguyên liệu đầu vào đang dần cạn kiệt. Phát triển năng lượng tái tạo là một chủ đề phù hợp cho đối thoại trong bối cảnh các Mục tiêu Phát triển Bền vững và Hiệp định Paris mà theo đó các mục tiêu VEPG được xây dựng.

Các nghiên cứu cho thấy Việt Nam có tiềm năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo nhưng cũng nêu rõ ngành NLMT còn kém phát triển, đặc biệt là năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh học và có một con đường dài để chuyển tiềm năng đã được xác định sang nguồn cung cấp năng lượng tái tạo. Theo Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia 7 sửa đổi (Bản sửa đổi PDP7, phê duyệt tháng 3 năm 2016), Việt Nam dự định tăng đáng kể tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo trong sản xuất điện. Cụ thể, sẽ tăng tổng công suất điện gió từ 140 MW hiện nay lên đến khoảng 800 MW, 2.000 MW và 6.000 MW vào năm 2020, 2025 và 2030 tương ứng. Ngành năng lượng mặt trời sẽ được phát triển nhanh chóng để tăng công suất từ ​​mức không đáng kể hiện nay lên đến khoảng 850 MW, 4.000 MW và 12.000 MW vào năm 2020, 2025 và 2030 tương ứng. Sản lượng điện từ năng lượng mặt trời chiếm khoảng 0,5%, 1,6% và 3,3% vào năm 2020, tương ứng là 2025 và 2030. Tỷ lệ phát điện NLTT theo công suất lắp đặt dự kiến ​​sẽ tăng lên 9,9% vào năm 2020 và 21% vào năm 2030.

Có thể hiểu rằng cần có những nỗ lực đáng kể của các bên liên quan trong nước và sự hỗ trợ lớn hơn từ các đối tác quốc tế để đạt được các mục tiêu phát triển NLTT đã đặt ra trong PDP 7 đã được sửa đổi. Trong bối cảnh này, các hoạt động dự kiến cho nhóm công tác kỹ thuật năng lượng tái tạo thuộc VEPG nên tạo điều kiện cho việc đầu tư vào các dự án NLTT và sử dụng các nguồn NLTT, phát triển theo các mục tiêu PDP.

CON NGƯỜI

Chủ tịch và Đồng Chủ tịch

Chủ tịch: Ông Nguyễn Ninh Hải

Trưởng phòng Phòng Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo
Bộ Công Thương

Đồng Chủ tịch: Tiến sĩ Sebastian Paust

Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển Kinh tế
Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

  • Loại bỏ các rào cản nhằm tăng cường đầu tư tư nhân vào Năng lượng tái tạo
  • Tăng cường khả năng tiếp cận hỗ trợ tài chính cho Năng lượng tái tạo
  • Cân bằng sản xuất Năng lượng tái tạo tập trung và phân phối
  • Tạo điều kiện cho Năng lượng tái tạo hòa điện lưới
  • Đào tạo và nâng cao năng lực về phát triển và bảo trì Năng lượng tái tạo.