Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Các Nhóm Công tác kỹ thuật

i Thị trường năng lượng I

Lãnh đạo

Chủ trì và Đồng chủ trì

Chủ trì: Bà Ngô Thúy Quỳnh

Phó Vụ trưởng
Vụ Dầu khí và than
Bộ Công Thương

Đồng Chủ trì: Ông Ananth Chikkatur

Trưởng đoàn tư vấn
Dự án Chương trình năng lượng phát thải thấp Việt Nam (Dự án V-LEEP)/USAID

CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

  • Huy động các nguồn lực để tăng cường khả năng tiếp cận điện tại các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa
  • Khuyến khích đầu tư tư nhân vào tiếp cận điện vùng nông thôn
  • Thúc đẩy các hệ thống cung cấp điện độc lập cho các khu vực ngoài lưới điện
  • Tăng cường các tiếp cận nguồn năng lượng khí biogas sạch và các công nghệ nồi hơi đốt
  • Tạo điều kiện tiếp cận với Quỹ Khí hậu xanh (GCF) và các quỹ khí hậu công khác