Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Chủ trì và Các đồng chủ trì của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) – Bộ Công Thương, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã tổ chức Hội nghị Cấp cao Lần 3 vào ngày 10 tháng 12 năm 2019                                                                                                                                                                               

Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 và Diễn đàn các bên liên quan lần thứ nhất

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Chung tay vì tương lai năng lượng bền vững tại Việt Nam

Vào ngày 10 tháng 12 năm 2019, Chủ trì và các Đồng chủ trì của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) – Bộ Công Thương (MoIT), Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã tổ chức Hội nghị Cấp cao Lần thứ ba và Diễn đàn Các bên liên quan lần thứ nhất của VEPG.

Hội nghị đã quy tụ hơn 220 đại biểu cấp cao từ Chính phủ Việt Nam, các đối tác phát triển, cũng như từ khu vực tư nhân, nghiên cứu và các tổ chức xã hội. Điểm nhấn của Hội nghị Cấp cao (HNCC) là bài trình bày về tiến độ thực hiện thực hiện bốn mươi (40) khuyến nghị chính của các nhóm Công tác kỹ thuật VEPG trong các lĩnh vực Năng lượng tái tạo, Hiệu quả năng lượng, Tái cấu trúc ngành năng lượng, Tiếp cận năng lượng, và Dữ liệu và thống kê năng lượng đã được thông qua tại HNCC lần thứ hai năm 2018. Chủ trì và các Đồng chủ trì VEPG đã đưa ra các ý kiến quan trọng về tiến độ đã đạt được cũng như cho ý kiến chỉ đạo và khuyến nghị về trọng tâm công tác của các nhóm Công tác kỹ thuật VEPG trong một số tiến trình quan trọng của ngành liên quan trực tiếp đến việc hoàn thiện và thực hiện các chiến lược chính của Chính phủ, như Quy hoạch Phát triển Điện lực 8 (PDP 8), Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3), Hệ thống thông tin năng lượng Việt Nam (VEIS) và Thị trường bán buôn điện Việt Nam (VWEM).

DSC_6682

Diễn đàn các bên liên quan lần thứ nhất có các phiên thảo luận tương tác với sự tham gia của hơn 20 chuyên gia cấp cao. Các chuyên gia đã đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế và tranh luận về ba chủ đề nóng trong ngành năng lượng Việt Nam hiện nay bao gồm quy hoạch ngành năng lượng, hiệu quả năng lượng, và cơ hội cho năng lượng tái tạo phân tán. Diễn đàn các bên liên quan đã có các phát biểu dẫn đề và các bài trình bày từ các chuyên gia đến từ nhiều tổ chức quốc tế quan trọng trong ngành năng lượng như Tiến sĩ Brian Motherway – Trưởng phòng Hiệu quả năng lượng của Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA), Giáo sư David Dapice – Chương trình Việt Nam tạo trường Havard Kennedy, đại học Harvard, các chuyên gia từ chương trình hợp tác UNEP/DTU và Cơ quan Năng lượng tái tạo Quốc tế (IRENA), cũng như các chuyên gia trong nước và quốc tế trong ngành năng lượng, hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo phân tán. Trong phiên tọa đàm và thảo luận, các vị đại biểu đã có cơ hội gửi các câu hỏi và tham gia tích cức trong các phiên thảo luận, tạo ra một hội nghị sôi nổi và thành công.

Các bài trình bày và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao và Diễn đàn các bên liên quan VEPG có thể tải về bên dưới.