Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019

 Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019 được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương và Cục Năng lượng Đan Mạch xây dựng với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Đan Mạch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019 là một cột mốc quan trọng trong Chương trình Đối tác năng lượng của Đan Mạch nhằm hỗ trợ phát triển hệ thống năng lượng Việt Nam theo cách bền vững hơn thông qua việc thực hiện chính sách và kế hoạch tối ưu hóa chi phí. EOR19 được phát triển bởi Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thuộc Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp chặt chẽ với CụcNăng lượng Đan Mạch và được Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội hỗ trợ truong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2017 – 2020.

Báo cáo đã được xây dựng theo một quy trình mở bằng cách liên quan đến các bên liên quan trong ngành năng lượng trong các xưởng và nhóm làm việc khác nhau và bằng cách sắp xếp các hội thảo đào tạo mô hình Balmorel cho các bên liên quan của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

Ấn bản đầu tiên của Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam được xuất bản năm 2017. Vào thời điểm đó, EOR 2017 đánh dấu bước đầu tiên cung cấp tầm nhìn dựa trên kịch bản dài hạn cho hệ thống năng lượng Việt Nam và báo cáo là một nền tảng quan trọng để phân tích hệ thống năng lượng dựa trên trạng thái mô hình hệ thống năng lượng hiện đại.

Sau EOR 17, Danh mục Công nghệ cho ngành Điện đầu tiên tại Việt Nam đã được phát triển và công bố. Danh mục cung cấp cho Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan các dữ liệu và thông tin chất lượng cao về các công nghệ sản xuất điện hiện tại và trong tương lai. Danh mục được ra mắt tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2019. Bản tiếng Việt và Bản tiếng Anh có thể đượ tải xuống tại đây.

EOR19 đưa ra một mô hình được cập nhật và làm phong phú và phân tích kịch bản được tăng cường. EOR19 dựa trên dữ liệu đầu vào vững chắc hơn, bao gồm các dự báo chất lượng cao về giá cho công nghệ và nhiên liệu cũng như nhu cầu năng lượng, một bộ mô hình năng lượng toàn diện hơn, được liên kết với nhau để đảm bảo thiết lập chi tiết và vận hành trên tất cả các lĩnh vực.

Trong tương lai, theo dự kiến, Báo cáo triển vọng năng lượng sẽ tiếp tục được công bố hai năm một lần, qua đó đảm bảo rằng các cải tiến dữ liệu và mô hình mới nhất được sử dụng để sao lưu các quyết định và thảo luận về kế hoạch năng lượng dài hạn tại Việt Nam.

Báo cáo đầy đủ có thể được tải xuống ở đây: Bản tiếng Anh, Bản tiếng Việt.

Cùng với EOR 19, 5 tài liệu nền đã được công bố và có thể được tải về tại đây.