Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Diễn đàn năng lượng Việt Nam 2020

Báo Công Thương và Cục ĐL và NLTT tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2020 với chủ đề “Phát triển năng lượng sạch: xu thế và thách thức” vào ngày 18/06/2020 tại Hà Nội.                                                                                                                                                                                                                                                               

Theo quyết định 1743/QĐ-TTg ngày 3 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướn Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thúc đẩy truyền thông về phát triển năng lượng xanh, Báo Công Thương và Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA) sẽ tổ chức Diễn đàn năng lượng Việt Nam 2020 với chủ đề “Phát triển năng lượng sạch: Xu thế và Thách thức”.

  • Thời gian: 8h00 -12h00 sáng, Thứ năm ngày 18 tháng 06 năm 202
  • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
  • Thư mời và chương trình hội tảo: Tải về

Xin quý đại biểu xác nhận tham dự trước 15 tháng 06 năm 2020 với bà Nguyễn Thị Thúy, EREA, tel: 0968738885; email: thuynthi@moit.gov.vn.