Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

EVEF mời nộp Đề xuất hoạt động hỗ trợ kỹ thuật

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) đã bắt đầu tiếp nhận Đề xuất hoạt động từ các đơn vị không trực thuộc Bộ Công Thương. Hạn nộp đề xuất là 12h trưa, giờ Việt Nam, ngày 14 tháng 8 năm 2019.                                                                                                       

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) đã bắt đầu tiếp nhận Đề xuất hoạt động từ các đơn vị không trực thuộc Bộ Công Thương.
Hỗ trợ kỹ thuật này sẽ dành cho các Bộ ngành và các cơ quan đơn vị ở cấp trung ương và cấp tỉnh (không trực thuộc Bộ Công Thương), các đơn vị chủ chốt trong ngành năng lượng thuộc khu vực tư nhân, các tổ chức giáo dục đại học và nghiên cứu, và các tổ chức xã hội đang có các dự án hoạt động trong bốn lĩnh vực: Năng lượng tái tạo, Hiệu quả năng lượng, Tiếp cận năng lượng, và Thông tin năng lượng.
Dự án sẽ có ít nhất 02 đợt mời nộp Đề xuất hoạt động trong giai đoạn 2019 – 2021. Chủ đề của đợt mời nộp đề xuất lần thứ nhất vào tháng 6 năm 2019 là “Tầm quan trọng của Thông tin – tăng cường nhận thức của công chúng và đối thoại chính sách về Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng”. Các Đề xuất hoạt động cần có nội dung liên quan trực tiếp tới chủ đề này để được xem xét để nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ Dự án.
Các Hỗ trợ kỹ thuật được đề xuất cần thuộc các loại hoạt động sau: chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực và nhận thức cộng đồng và/hoặc hoàn thiện khung chính sách.
Hạn nộp đề xuất là 12h trưa, giờ Việt Nam, ngày 14 tháng 8 năm 2019.
Các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hợp lệ phải có thời gian triển khai thực hiện trong vòng tối đa 12 tháng, với chi phí dự kiến từ 50.000 đến 200.000 Euro.
Các đề xuất hỗ trợ kỹ thuật được duyệt dự kiến triển khai từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020.
Lưu ý: Dự án chỉ hỗ trợ kỹ thuật, và không hỗ trợ tài chính trực tiếp.
Tìm hiểu thêm thông tin tại các đường link dưới đây: 
Mọi câu hỏi và đề xuất xin gửi về địa chỉ email: applications@energyfacility.vn