Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

[Lấy ý kiến] Dự thảo thông tư Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về Dự thảo thông tư Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Hạn gửi ý kiến là 15/05/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về Dự thảo thông tư Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trờiTheo sự yêu cầu của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA), Ban thư ký VEPG đang thu thập ý kiến đóng góp về Dự thảo Thông tư. Tất cả các ý kiến về Dự thảo sẽ được gửi tới EREA để hỗ trợ soạn thảo thông tư. 

Thông tư khi được  ban hành sẽ thay thế Thông tư 16/2017/TT-BCT. Dự thảo thông tư và thông tư 16/2017/2017 có thể được tải về tại đây: 

Hạn gửi ý kiến góp ý về dự thảo thông tư là ngày 15 tháng 05 năm  2020