Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Hội nghị Cấp cao sắp tới của nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2018.

Hội nghị sẽ được chủ trì bởi Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn và đồng chủ trì bởi H.E. Bruno Angelet – Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam – và ông Ousmane Dione – Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới. Đối tượng tham gia Hội nghị là các Đại sứ và đại diện cấp cao từ các tổ chức công, các tổ chức phát triển, khối tư nhân và tổ chức xã hội dân sự .

Điểm nhấn của Hội nghị là phần trình bày các khuyến nghị chính sách của Nhóm công tác kỹ thuật của VEPG nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam trong 5 lĩnh vực ưu tiên chính là Năng lượng tái tạo, Hiệu quả năng lượng, Tái cấu trúc thị trường điện, Tiếp cận năng lượng, Dữ liệu và thống kê năng lượng.

Ban tổ chức sẽ sớm thông báo ngày và thời gian diễn ra Hội nghị

Địa điểm: Hà Nội