Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Hội nghị: Thúc đẩy đầu tư năng lượng tái tạo cho ngành tôm Việt Nam

Hội Nghề Cá Việt Nam phối hợp với UBND Tỉnh Bạc Liêu, BQLDA “Phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững và công bằng tại Việt Nam -SusV”; ICAFIS, OXFAM, WWF tổ chức “HỘI NGHỊ THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHO NGÀNH TÔM VIỆT NAM”.

Nhằm thúc đẩy phát triển nghề nuôi tôm Việt Nam theo hướng bền vững và tiết kiệm chi phí trong sản xuất, tăng lợi nhuận thông qua việc đầu tư và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng. Hội Nghề Cá Việt Nam (VINAFIS) phối hợp với UBND Tỉnh Bạc Liêu, Ban quản lý dự án “Phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững và công bằng tại Việt Nam -SusV”; Trung tâm ICAFIS, OXFAM tại Việt Nam, WWF tại Việt Nam tổ chức “HỘI NGHỊ THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHO NGÀNH TÔM VIỆT NAM”.

Thời gian: Ngày 16 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Trung tâm Văn Hóa tỉnh Bạc Liêu

Hình thức tổ chức: MIỄN PHÍ THAM DỰ

MỤC ĐÍCH:
– Chia sẻ chính sách đầu tư năng lượng tái tạo trong nông nghiệp – thuỷ sản
– Nhu cầu sử dụng điện và cơ hội đầu tư năng lượng tái tạo
– Những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư năng lượng tái tạo ngành tôm
– Đối thoại đa bên thúc đẩy đầu tư năng lượng tái tạo cho ngành tôm
– Triển lãm giới thiệu công nghệ và thiết bị năng lượng tái tạo (Miễn phí trưng bày)

 

Để biết thêm thông tin và đăng ký tham dự xin liên hệ (Đăng ký trước 30/7/2019):
Ông Đinh Xuân Lập – Phó giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản Bền vững (ICAFIS)
Điện thoai: 0985.024.307 Email: lap.dinhxuan@icafis.vn