Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Hội thảo ”An Giang – Sẵn sàng Phát triển Năng lượng bền vững góp phần giảm phát thải khí nhà kính”

Hội thảo, được đồng tổ chức bởi Sở Công Thương tỉnh An Giang (SCT An Giang) và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), là một phần của Chương trình Hợp tác song phương Việt – Đức giữa bang Mecklenburg-Vorpommern (CHLB Đức) và tỉnh An Giang (Việt Nam). Việc hợp tác bắt đầu từ năm 2017 trong khuôn khổ ”Chương trình thí điểm của Chính phủ và liên bang Đức”.

Tại Hội thảo, khách tham dự sẽ được nghe giới thiệu không chỉ những kiến thức về phát triển năng lượng bền vững mà còn cả các hướng tiếp cận mới nhằm kết hợp sản xuất năng lượng tái tạo vào sản xuất năng lượng tại địa phương. Những kinh nghiệm này đã được tích lũy từ những ứng dụng thực tiễn thành công nhất của bang Mecklenburg-Vorpommern về năng lượng tái tạo.

Ngày: Thứ ba, 13 tháng 11 năm 2018

Thời gian: 7h30 – 13h30

Địa điểm: Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Liên hệ: Ông Vũ Quang Đăng, email: vuquangdang82@gmail.com