Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Hội thảo: Kết quả Báo cáo Xây dựng mô hình TIMES cho Việt Nam để triển khai đóng góp quóc gia tự quyết định trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp

MOIT phối hợ với MONRE và Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo trình bày kết quả Báo cáo Xây dựng mô hình TIMES cho Việt Nam để triển khai NDC trong ngành năng lượng và công nghiệp.                                                                                                       

Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thực hiện nghiêm cứu Xây dựng mô hình TIMES phục vụ tính toán các mục tiêu, tiềm năng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để triển khai Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp.
Để hoàn thiện báo cáo, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo trình bày kết quả Báo cáo Xây dựng mô hình TIMES cho Việt nam để triển khai Đóng góp quốc gia tự quyết định trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp: 

Thời gian: 8:00, thứ Năm ngày 01 tháng 08 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Melia, số 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Thư mời và chương trình: Download

Xin quý đại biểu đăng kí tham dự với Ms. Lê Thị Thu Thanh, email: thanhLTT@moit.gov.vn ; MB: 0987999779, trước ngày 30 tháng 7 2019.