Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Hội thảo: Phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Nhằm xúc tiến nghiên cứu phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo với Chủ đề: Phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vào ngày 17/10/2019                                                                                                                                   

Nhằm xúc tiến nghiên cứu phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo với Chủ đề: Phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức nhằm giưới thiệu tình hình thị trường điện gió ngoài khơi trên thế giới, tham vấn các vấn đề về chính sách, quy hoạch, quy trình đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam. 

  • Thời gian: 8:30 – 12:30, ngày 17 tháng 10 năm 2019. 
  • Địa điểm: Ballroom 1, Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. 
  • Thư mờiDownload
  • Chương trình hội thảo: Download

Xin quý đại biểu đăng ký với:

  • Bà Nguyễn Phương Mai, Bộ Công Thương – email: mainp@moit.vn or phone: 024 627 861 80
  • Ông Nguyễn Hồng Kỳ, World Bank – emial: ktran2@worldbank.org