Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Hội thảo: Phương pháp tiếp cận và các kết quả sơ bộ của Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2019

Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo cùng với Cục Năng lượng Đan Mạch sẽ giới thiệu về cách tiếp cận và kết luân sơ bộ của Báo báo Triển vọng Năng lượng Việt Nam năm 2019                                  

Trong khuôn khổ chương trình Đối tắc Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch 2017 – 2020 (DEPP), cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (EREA) cùng với Cục Năng lượng Đan Mạch đã xây dựng Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2019 (EOR 19). Báo cá sẽ bao gồm các kết quả chính và  khuyên nghị chính sách về các vấn đề cốt lõi cho sự phát triển lâu dài của hệ thống năng lượng Việt Nam. EOR 19 cũng sẽ hỗ trợ cho EREA trong việc phát triển Tổng quy hoạch Điện 8 và Tổng kế hoạch Năng lượng.

Trong hội thảo tham vấn ngày 4 tháng 4 năm 2019, EREA và DEA sẽ báo cáo về phương thức tiếp cận và các kết quả sơ bộ của EOR 19. Các chủ đề khác sẽ được trong hội thảo bao gồm các dữ liệu được sử dụng, mô hình thiết lập, và các công nghệ được sử dụng trong các kịch bản khách nhau và tác động đến giá thành, thị phần của năng lượng tái tạo và khí hậu.

Thời gian: 8.00-12.15 ngày 04 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Khách sạn Thang Long Opera, 1C Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chương trình: Download

IfXin quý vị vui lòng đăng kí với Ms. Nguyễn Thị Hải Ngọc,  E-mail: nthngoc.depp@gmail.com, Mobile: 093 311 1185, trước ngày 01 tháng 04 năm 2019.