Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

[Hội thảo tham vấn]
Đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 21/2011/NĐ-CP
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành
Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Bộ Công Thương phối hợp cùng GIZ tổ chức Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến về đề xuất sửa đổi bổ sung nghị định 21/2011/NĐ-CP vào ngày 17 tháng 06 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh                                                                                                                                                      

Trong khuôn khổ Hợp tác kỹ thuật giữa Bộ Công Thương, Liên Minh Châu Âu và Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) thông qua Dự án năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng (Dự án 4E/EVEF), GIZ hỗ trợ Bộ Công Thương tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nhằm tham vấn ý kiến của các Đơn vị, tổ chức, và các chuyên gia, Bộ Công Thương phối hoipwj với GIZ tổ chức Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến các bên liên quan về sửa đổi bổ sung nghị định 21/2011/NĐ-CP:

Thời gian: 09:00 – 14:30, ngày 17 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, p. Bến Nghé, Quận 1, tp. Hồ Chí Minh

Chương trình: Tải về

Thư mời: Tải về

Đơn vị chủ trì: Vũ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương. 

Xin quý đại biểu đăng ký tham dự trước ngày 17 tháng 06 năm 2020 với bà Vũ Minh Hiền, email: espproject1@giz.de, điện thoại: 098 442 9736.