Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Hội thảo: “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam”

Bộ Công Thương đang triển khai thực hiện Dự Án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” do chính phủ Hàn Quốc tài trợ với mục tiêu phổ biến các hoạt động và kết quả kiểm toán năng lượng và giải pháp năng lượng.                              

Bộ Công Thương đang triển khai thực hiện Dự Án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” do chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua KOICA. Dự án với mục đích xóa bỏ rào cản để thúc đẩy phát triển các công ty dịch vụ năng lượng và tạo nên môi trường cho triển khai đầu tư trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. 

 Với mục đích phổ biến các hoạt động, kết quả kiểm toán năng lượng và giải pháp tiết kiệm năng lượng của Dự án tới cộng đồng các doanh nghiệp công nghiệp và toàn xã hội, qua đó thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam, Bộ Công Thương trân trọng kính mời tham dự Hộ thảo về phát triển các dự án tiết kiệm năng lượng. 

Thời gian: 8h00 – 12h00, Thứ 3, ngày 01, tháng 10, năm 2019.

Địa điểm: khách sạn Majestic, 01 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương. 

Hội thảo sẽ được tổ chức bằng tiếng Hàn Quốc  tiếng Việt

 

Giấy mời và chương trình hội thảo: Download

Xin vui lòng xác nhận tham dự Hội thảo với Ms. Nguyễn Ngọc Diệp, Tel: 0974065060, email: vneec.gov@gmail.com,  trước ngày 23 tháng 9 năm 2019.