Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Hội thảo tổng kết dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam”

Bộ Công Thương đang triển khai thực hiện Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam”. Bộ Công Thương sẽ tổ chức hội thảo tổng kết công bố kết quả dự án.                                                                                                                        

Bộ Công Thương đang triển khai thực hiện Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thôn qua KOICA. Nhằm mục tiêu phổ biến các hoạt động, kết quả kiểm toán năng lượng và giải pháp tiết kiệm năng lượng của Dự án tới cộng đồng các doanh nghiệp công nghiệp và toàn xã hội, qua đó thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm năng lượng Việt Nam, Bộ Công Thương tran trọng kính mời tham dự Hội thảo tổng kết Dự án.

Thời giam: 8:00 – 12:00, Thứ sáu, ngày 10 tháng 1 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific, số 1 Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Chủ trì: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (DEESD), Bộ Công Thương và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hàn Quốc (KOICA)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt 

Thư mời và chương trình: Tải về

Xác nhận tham dự với Bà Nguyễn Ngọc Diệp, Điện thoại: 0974065060, email: vneec.gov@gmail.com,  trước ngày 8, tháng 1 năm 2020.

Trả lời