Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư về phát triển dự án, biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

Bộ Công Thương đang xây dựng và trong quá trình lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối.

Dự thảo Thông tư và Thông tư số 44/2015/TT-BCT có thể tải về tại đây:  

Theo sự yêu cầu của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA), Ban thư ký VEPG đang thu thập ý kiến đóng góp về Dự thảo Thông tư. Tất cả các ý kiến về Dự thảo sẽ được gửi tới EREA. Các ý kiến có thể gửi qua mẫu dưới đây. 

Xin gửi các ý kiến đóng góp trước ngày 24 tháng 04 năm 2020

Lưu ý: Tên tổ chức và email sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba.