Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Thử thách lối sống các-bon thấp khu vực Châu Á – Thái Bình Đương

Chương trình môi trường ra Thử thách lối sống các-bon thấp trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, một cuộc thi cho các startup tạo nên lối sống bền vững tại Châu Á – Thái Bình Dương. Hạn nộp hồ sơ vào ngày 23 tháng 1 năm 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Chương trình môi trường ra Thử thách lối sống các-bon thấp trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, một cuộc thi cho các startup tạo nên lối sống bền vững tại Châu Á – Thái Bình Dương. Hạn nộp hồ sơ vào ngày 23 tháng 1 năm 2020.    

Các start-ups mang lại các sản phẩm và dịch vụ bền vững trong các lĩnh vực sau có thể tham dự cuộc thi:

  • Năng lượng các-bon thấp: bạn có thể giảm sử dụng năng lượng như thế nào trong cuộc sống? Bạn có thể giúp chuyển sang các nguồn năng lượng sạch? 
  •  Giao thông năng lượng thấp: xe điện, phương tiện giao thông không có động cơ, di chuyển chung – bất cứ điều gì giúp chúng tôi đi từ A đến B bền vững hơn.
  • Ngăn chặn rác thải nhựa: tái sử dụng, chia sẻ, tái chế, kéo dài tuổi thọ sản phẩm, vật liệu bền vững.

 Thủ thách này được hỗ trợ bởi Bộ Môi trường Nhật Bản, thông qua Mạng lưới Một trái đất (One Earth Network), hợp tác với Hội nghị bàn tròn châu Á Thái Bình Dương về tiêu thụ và sản xuất bền vững và Quỹ Massive Earth

Xin mời nộp hồ sơ với các giải pháp để có cơ hội nhận được 10,000 USD tập huấn và đào tạo, sản xuất video rất riêng của bạn và cố vấn kinh doanh từ các chuyên gia trong ngành và nhiều hơn nữa.

Xem các startups đạt giải năm 2019 tại đây

Trả lời