Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Đăng ký tham dự

Cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm TWG 3 về Tái cấu trúc ngành năng lượng

– Ngày 09 tháng 09 năm 2020 –

Kính gửi thành viên của nhóm TWG 3, 

Ban thư ký VEPG xin gửi lời mời tham dự cuộc họp lần thứ 5 nhóm TWG 3 về Tái cấu trúc ngành năng lượng. Cuộc họp sẽ được tổ chức vào Thứ 4, ngày 09 tháng 09 năm 2020, từ 10:00 tới 12:00 sáng tại phòng họp 501, D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội và trực tuyến thông qua nền tảng MS Team.

Chủ đề trọng tâm của cuộc họp:

  • Cập nhật về Thị trường bán buôn điện và thảo luận về các bước tiếp theo trong phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam
  • Cập nhật về tiến độ phát triển và phê duyệt Chương trình thí điểm Hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA)
  •  Ưu tiên của các bên liên quan trong cải cách ngành năng lượng

Thư mời : Download

Chương trình: Download

Để tiện cho việc chuẩn bị cuộc họp, xin quý đại biểu vui lòng xác nhận tham dự và gửi câu hỏi về các chủ đề trọng tâm thông qua mẫu dưới đây trước ngày thứ 2, ngày 07 tháng 09 năm 2020

Lưu ý: đường link cho cuộc họp sẽ chỉ được gửi tới quý đại biểu đã đăng ký tham dự trước. Do giới hạn của phần mềm, phiên dịch song song bằng tiếng Anh và tiếng Việt sẽ chỉ được cung cấp cho các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp trên nền tảng trực tuyến sẽ chỉ được tổ chức bằng tiếng Anh.