Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Đăng ký tham dự

Cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm TWG 2 về Hiệu quả Năng lượng

– 24 /06/ 2020 –

Kính gửi thành viên của nhóm TWG 2, 

Ban thư ký VEPG xin gửi lời mời tham dự cuộc họp lần thứ 5 nhóm TWG 2 về Hiệu quả Năng lượng. Cuộc họp sẽ được tổ chức vào Thứ 4, ngày 24 tháng 06 năm 2020, từ 15:00 tới 16:45 tại phòng họp 101, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiến, Hà Nội và trực tuyến thông qua nền tảng MS Team.

Chủ đề trọng tâm của cuộc họp: 

  • Cập nhật tình hình triển khai chương trình VNEEP 3 và NEEAP 
  • Chủ đề trọng tâm về Quỹ Hiệu quả Năng lượng – Cơ chế khuyến khích tài chính

Thư mời : Tải về

Chương trình: Tải về

Để tiện cho việc chuẩn bị cuộc họp, xin quý đại biểu vui lòng xác nhận tham dự và gửi câu hỏi về các chủ đề trọng tâm thông qua mẫu dưới đây trước ngày 22 tháng 06 năm 2020

Lưu ý: đường link cho cuộc họp sẽ chỉ được gửi tới quý đại biểu đã đăng ký tham dự trước. Do giới hạn của phần mềm, phiên dịch song song bằng tiếng Anh và tiếng Việt sẽ chỉ được cung cấp cho các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp trên nền tảng trực tuyến sẽ chỉ được tổ chức bằng tiếng Anh.