Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Date

Th1 15 2021
Expired!

Time

All Day

ĐĂNG KÝ THAM GIA INVEST-002

USAID/Việt Nam đã triển khai Hoạt động của dự án INVEST vào tháng 8 năm 2019 để khai thác và hỗ trợ đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực của nền kinh tế như năng lượng, y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Thông qua Dự án INVEST, USAID mong muốn khai thác tiềm năng của khu vực tư nhân để thúc đẩy tang trưởng bao trùm tại các quốc gia trên thế giới. Quỹ Hỗ trợ Giao dịch Năng lượng tái tạo Việt Nam (quỹ chủ quản của Thư mời đăng ký tham gia này) được thiết kế nhằm bù đắp chi phí giao dịch và giảm rủi ro của dự án NLTT đối với các doanh nghiệp trong khu vực, doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ là những đơn vị không sẵn lòng hoặc không thể đầu tư trong bối cảnh hiện tại. USAID và INVEST tin tưởng rằng với cơ chế khuyến khích phù hợp, các công ty NLTT sẽ có nhiều khả năng đầu tư vào các dự án NLTT nhằm hỗ trợ Việt Nam đáp ứng nhu cầu năng lượng thông qua các nguồn cung bền vững.

Để tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật này, các đơn vị cần nộp Thư bày tỏ nguyện vọng trong đó trình bày loại hình hỗ trợ cần thiết để bù đắp chi phí giao dịch/rủi ro, hỗ trợ của USAID sẽ giúp thúc đẩy hoặc loại bỏ rủi ro của dự án NLTT được đề xuất như thế nào, và tác động phát triển, kết quả đầu ra bổ sung ước tính dự án sẽ/có thể có nếu Thư bày tỏ nguyện vọng được lựa chọn. Ví dụ về hỗ trợ kỹ thuật bao gồm nghiên cứu khả thi, dịch vụ tư vấn giao dịch đầu tư, phân tích môi trường, dịch vụ tư vấn pháp lý, hoặc các hoạt động khác.

  • Thư bày tỏ nguyện vọng xin gửi về hòm thư INVEST_Procurement@dai.com, đồng kính gửi Matthew_Mitchell@dai.com Carly_Gorelick@dai.com, và phải được nộp không muộn hơn 2h sáng, giờ ICT, Thứ bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021 (2h chiều giờ EST, Thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021).
  • Tiêu đề email cần bao gồm nội dung sau: [Tên đơn vị], Nộp theo Thư mời đăng ký tham gia INVEST-002 của Quỹ Hỗ trợ Giao dịch Năng lượng tái tạo Việt Nam.
  • Đề xuất phải bằng tiếng Anh. Dung lượng tối đa của hồ sơ tham gia là 10 megabyte.

Để biết thêm chi tiết về quá trình nộp Thư bày tỏ nguyện vọng, các yêu cầu hồ sơ, chi tiết về đánh giá, xin mời tham khảo các phần tương ứng trong tài liệu TẠI ĐÂY.

Phiên hỏi đáp trực tuyến (Q&A)

Nếu quý vị mong muốn tham gia phiên hỏi đáp, xin mời gửi thông tin liên hệ tới địa chỉ INVEST_Procurement@dai.com và VanAnh_Do@dai.com. Thông tin chi tiết về địa chỉ truy cập và nội dung của phiên hỏi đáp sẽ được chia sẻ với các bên tham gia trong vòng 24 giờ trước khi diễn ra sự kiện.

Tham khảo thêm tại đây một số câu hỏi thường gặp.