Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Date

Th11 17 - 20 2020
Expired!

Time

9:00 AM - 6:00 PM

Labels

Sự kiện sắp tới

Diễn đàn Kinh doanh Năng lượng ASEAN 2020

Diễn đàn Kinh doanh Năng lượng ASEAN 2020 sẽ diễn ra từ ngày 17 – 20 tháng 11 năm 2020, với tất cả nội dung hội nghị chiến lược, bài phát biểu khai mạc của Thủ tướng Chính phủ, các phiên họp cấp bộ trưởng và đối thoại cấp bộ được truyền trực tuyến trong 4 ngày. 3,5 nghìn tỷ đô la Mỹ sẽ được đầu tư vào khu vực từ năm 2020 đến năm 2040 để cung cấp năng lượng để giảm phát thải cacbon trong ngành năng lượng. Diễn đàn Kinh doanh Năng lượng ASEAN 2020 là diễn đàn duy nhất trong khu vực mà tất cả các Bộ trưởng Năng lượng và các CXO về Năng lượng Khu vực Công và Tư nhân thúc đẩy sứ mệnh khử cacbon của khu vực về phía trước sẽ có mặt để kết nối và tham gia.

Diễn đàn hứa hẹn một chương trình nội dung toàn diện và hấp dẫn với hơn 100 diễn giả chuyên gia, cung cấp cho những người tham dự những hiểu biết sâu sắc về Hình thái Chuyển đổi Năng lượng trong ASEAN, Chuyển đổi Năng lượng trong Thực tiễn và Các Giải pháp & Đầu tư Hướng tới Tương lai cho Tương lai Bền vững của ASEAN.

AEBF sẽ giới thiệu sự kiện và chủ đề sau:

  • Ngày thứ nhất (18 tháng 11 năm 2020): Hình thái chuyển đổi năng lượng ở ASEAN
  • Ngày thứ hai (19 tháng 11 năm 2020): Chuyển đổi năng lượng trong thực tế
  • Ngày thứ ba (20 tháng 11 năm 2020): Giải pháp & Đầu tư hướng tới tương lai cho tương lai bền vững của ASEAN

Bà Amber Sharick, Điều phối viên Quốc tế và Cố vấn Kỹ thuật của Ban Thư ký VEPG sẽ điều phối thảo luận về Sử dụng Năng lượng Hiệu quả như Nhiên liệu Đầu tiên trong ngày thứ 3 (20 tháng 11) của Diễn đàn.

Để đặt vé và đăng ký tham gia sự kiện, vui lòng truy cập: https://www.aebf.asia/virtual/