Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Date

Th3 12 2021
Expired!

Time

3:00 PM - 5:00 PM

Labels

Sự kiện sắp tới

Đối thoại trực tuyến: đánh giá chính sách đầu tư và tài chính cho năng lượng sạch của OECD

 Chương trình huy động đầu tư và tài chính cho Năng lượng sạch (CEFIM) của OECD chủ trương hỗ trợ các nền kinh tế mới nổi chủ chốt nhằm củng cố khung chính sách để mở rộng quy mô tài chính và đầu tư cho ngành năng lượng tái tạo. OECD đã bắt đầu thực hiện chương trình năm 2020 với cùng với Bộ Công Thương trong vai trò đối tác phát triển. Hợp phần quan trọng trong chương trình CEFIM là đánh giá chính sách đầu tư và tài chính cho năng lượng sạch với mục đích làm nổi bật những thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong việc thúc đẩy đầu tư và tài chính để theo đuổi các mục tiêu về phát triển năng lượng sạch cũng như những chính sách để thực hiện các mục tiêu đó.

Nội dung đánh giá cũng sẽ đưa ra các các khuyến nghị thiết thực về chính sách, quy định và cơ chế tài chính để tăng cường đầu tư và tài chính cho năng lượng sạch và hỗ trợ các mục tiêu của chính phủ. OECD sẽ tiến hành tổ chức tham vấn đánh giá của chính phủ và khu vực tư nhân trong 2 tuần đầu tiên của tháng 3 và mở phiên đối thoại nhóm cho các đối tác phát triển để thảo luận về những kết quả đánh giá ban đầu, những thách thức của ngành năng lượng sạch, và xác định ưu tiên theo chương trình.

Phiên đối thoại trực tuyến sẽ được mở vào Thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2021, từ 15h00 đến 17h00.

Vui lòng xác nhận sự tham gia của quý tổ chức và thông tin chi tiết về các đại diện được đề cử với Bà Trần Hoàng Anh qua email: hoanganh.tran@vietse.vn. Chúng tôi sẽ gửi cho quý tổ chức và các đại biểu chi tiết nội dung chương trình và liên kết để kết nối với cuộc gọi trước phiên đối thoại qua email.

Mọi thắc mắc xin gửi về Ông Brendan Coleman (Brendan.coleman@oecd.org) hoặc đại diện CEFIM tại địa phương, Bà Ngô Thị Tố Nhiên (nhien.ngo@vietse.vn)Bà Trần Hoàng Anh (hoanganh.tran @ vietse.vn).