Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Date

Th1 14 2021
Expired!

Time

8:00 AM - 3:00 PM

Hội Nghị Tổng Kết Chương Trình Điện Nông Thôn 2016-2020

Để đánh giá kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, nguyên nhân, hạn chế, bài học kinh nghiệm; định hướng đề xuất thu hút các nguồn tài trợ ODA, vay ưu đãi Chính phủ và đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đối với Chương trình, Bộ Công thương phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZTập đoàn Điện Lực Việt Nam EVN đồng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020, đề xuất giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

  1. Thời gian và địa điểm

– Thời gian: từ 8h00 – 15h00, thứ Năm, ngày 14 tháng 01 năm 2021.

– Địa điểm: Trung tâm hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội.

 

  1. Nội dung

– Tổng kết Chương trình, hội nghị nhà tài trợ, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư trong quá trình thực hiện Chương trình, định hướng đề xuất thu hút các nguồn tài trợ ODA, vay ưu đãi Chính phủ và đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đối với Chương trình;

– Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình thực hiện Chương trình.

 

Bộ Công thương xin kính mời Quý đơn vị cử đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi hợp tác trong lĩnh vực liên quan tham dự Hội nghị, đồng thời chuẩn bị nội dung tham luận (Chương trình dự kiến kèm theo).

Thông tin về thành phần tham dự Hội nghị và nội dung tham luận xin gửi về Bộ Công thương (Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo) trước ngày 04 tháng 01 năm 2021 để tổng hợp.

Chi tiết xin liên hệ: Ông Trần Mạnh Hà, email: hatrm@moit.gov.vn; ĐT: 0936. 013.968