Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Date

Th11 23 2020
Expired!

Time

Vietnam Time
1:30 PM - 5:00 PM

Labels

Sự kiện sắp tới,
Sự kiện VEPG và Đối tác

Hội thảo: Các giải pháp điện mặt trời trên mái nhà công nghiệp và thương mại tại Việt Nam

Vào tháng 10 năm 2020, Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ / ESP) đã  ra mắt “Hướng dẫn đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam” để cung cấp cho thị trường điện mặt trời áp mái nhà với các thông tin thực tế, thiết thực và cập nhật về phát triển và / hoặc đầu tư cho hệ thống năng lượng mặt trời áp mái cho các tòa nhà thương mại hoặc cơ sở công nghiệp. Hướng dẫn Đầu tư sẽ góp phần vào việc phát triển hơn nữa thị trường năng lượng mặt trời trên mái nhà bền vững và đang phát triển và thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng cao về lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà tại Việt Nam.

Ngày 23/11/2020, GIZ / ESP sẽ phối hợp với Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (HBA) tổ chức hội thảo tại TP.HCM để trình bày về Hướng dẫn đầu tư điện mặt trời áp mái và thảo luận về các cơ hội đầu tư cho điện mặt trời áp mái cho các khu công nghiệp, khu chế xuất và các tòa nhà thương mại. Mời các bên liên quan trong lĩnh vực năng lượng mặt trời trên mái nhà, đặc biệt là các nhà đầu tư từ tất cả các lĩnh vực công nghiệp và thương mại cũng như các nhà phát triển năng lượng mặt trời và nhà thầu EPC ở khu vực phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh (Chương trình dự kiến: Tải xuống).

Số lượng khách mời tham gia tại sự kiện ở TP.HCM bị hạn chế vì nhiều lý do. Vì vậy, quý công ty tổ chức, và quý vị đại biểu có thể tham gia thông qua hình thức trực tuyến trên nền tảng MS Teams. Xin quý công ty/ tổ chức và quý vị đại biểu điền vào bảng sau đây.