Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Date

Th10 22 - 23 2020
Expired!

Hội thảo ESCO: Mô hình kinh doanh trong tương lai của Việt Nam- Bài học rút ra từ các hoạt động/ mô hình ESCO quốc tế và quốc gia

Trong khuôn khổ Hợp tác kỹ thuật giữa Bộ Công Thương, Liên minh Châu Âu, và Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) thông qua Dự án năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng (Dự án 4E/EVEF), GIZ phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội thảo về mô hình ESCO cho các dự án hiệu quả năng lượng.

Mục tiêu của Hội thảo là chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn vướng mắc trong việc phát triển mô hình ESCO tại Việt Nam, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình thành công ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà trước trong việc điều chỉnh khung chính sách phù hợp cho các hoạt động này trong tương lai.

Hội thảo diễn ra từ 8h-16h30, ngày 22/10/2020 và 23/10/2020 (Thứ 5 và Thứ 6) tại khu du lịch Bình Quới 1: 1147 đường Bình Quới, phường 28, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo được chủ trì bởi: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương (Vụ TKNL)

Chương trình hội thảo đươc gửi kèm theo Giấy mời.

Bộ Công Thương trân trọng mời Quý đơn vị cử đại biểu tham dự Hội thảo nói trên. Vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 16 tháng 10 năm 2020 với bà Vũ Minh Hiền, số điện thoại: 098 442 9736, email espproject1@giz.de