Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Date

Th7 12 2022
Expired!

Time

8:30 AM - 12:00 PM

Labels

Sự kiện VEPG và Đối tác

Hội thảo: Huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh thông qua hoạt động trao đổi, bù trừ tín chỉ các bon tại Việt Nam

Trong khuôn khổ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại quyết định số 1658/QĐ- TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức hội thảo “Huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh thông qua trao đổi, bù trừ tín chỉ các bon tại Việt Nam”. Hội thảo do Chính phủ Na Uy tài trợ.

Mục tiêu của hội thảo nhằm tăng cường hiểu biết cho các bên liên quan về thị trường các bon và phương thức trao đổi, bù trừ tín chỉ các bon trên thị trường quốc tế để thúc đẩy nguồn lực cho tăng trưởng xanh.

Địa điểm: Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Thời gian: 8:00 – 12:30, Thứ Ba, ngày 12 tháng 07 năm 2022.

Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thành phần: đại diện các Bộ, Cơ quan có liên quan, các tổ chức Quốc tế.

Thư mời và nội dung chương trình tham khảo TẠI ĐÂY.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Viện tăng trưởng xanh toàn cầu kính mời Quý vị đăng ký tham dự sự kiện này qua cán bộ đầu mối của sự kiện: chị Trần Bảo Minh, số điện thoại: 0944456698 hoặc email: minh.tran@gggi.org