Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Date

Th3 10 2022
Expired!

Time

1:00 PM - 5:15 PM

Labels

Hội thảo Trực tuyến,
Sự kiện sắp tới

HỘI THẢO THAM VẤN SỔ TAY ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI DỰ ÁN ĐIỆN SINH KHỐI

Tuần này, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Cục Điện lực) sẽ phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức hội thảo tham vấn về Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường – xã hội (ESIA) của dự án điện sinh khối nối lưới nhằm giúp các chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu của Nhà nước và các tổ chức tài chính trong việc tiếp cận nguồn vốn vay. Hoạt động nắm ttrong khuôn khổ dự án “Bảo vệ khí hậu thông qua phát triển thị trường năng lượng sinh học bền vững ở Việt Nam” (BEM).
Thời gian: 13h00-17h15, thứ năm, 10/3/2022.
Hình thức: trực tuyến
Cách thức đăng ký qua email: espproject2@giz.de hoặc điện thoại: 0903.205.051 trước 9/3/2022