Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Date

Th10 20 2020
Expired!

Time

Hanoi Time
4:00 PM - 5:00 PM

Hội thảo trực tuyến: Nâng cấp thị trường để phát triển tổ hợp năng lượng điện mặt trời và điện gió

Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) và các đơn vị Hợp tác của Cơ quan Điều tiết Năng lượng (ACER) sẽ đồng tổ chức hội thảo trực tuyến thảo luận về vai trò của đổi mới đối với việc tích hợp các nguồn năng lượng mặt trời và gió trong hệ thống điện dựa trên thị trường, tập trung vào hệ thống điện Châu Âu dựa trên thị trường kết nối.

Thông qua 8 nội dung đổi mới đối với thị trường bán buôn và bán lẻ trích từ Báo cáo Cảnh quan lần 1, IRENA sẽ chỉ ra vai trò và sự cần thiết của cải cách đổi mới đối với sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo trong tương lai. Theo đó, điểm mấu chốt là tập trung khuyến khích sự linh hoạt thông qua các yếu tố cải tiến thị trường, như tăng mức độ chi tiết về thời gian và không gian trong thị trường điện bán buôn và cung cấp các dịch vụ phụ trợ bằng các nguồn lực tái tạo.

IRENA cũng sẽ đề cập tới những thông tin cụ thể về thị hiếu thị trường điện toàn châu Âu bao gồm 25 quốc gia châu Âu, các bài học kinh nghiệm rút ra từ sự hợp tác xuyên quốc gia của các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện khung thời gian giao dịch trong ngày và những tác động của chúng đối với cung ứng năng lượng tái tạo ở Châu Âu.

Diễn giả:

Elena Ocenic, IRENA

Mathieu Fransen, ACER

Moderated by Arina Anisie, IRENA

Đăng ký tại đây