Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Date

Th6 11 2024
Expired!

Time

3:00 PM - 4:00 PM

Labels

Hội thảo Trực tuyến,
Sự kiện VEPG và Đối tác

Hội thảo trực tuyến về Định hướng chuyển dịch sang Net-zero ở Đông Nam Á – An ninh năng lượng, vai trò của công nghệ lưu trữ năng lượng dạng khí và điện khí hóa dựa trên năng lượng tái tạo

Trân trọng kính mời tham gia Hội thảo trực tuyến giới thiệu báo cáo “Định hướng chuyển dịch sang Net-zero ở Đông Nam Á – An ninh năng lượng, vai trò của công nghệ lưu trữ năng lượng dạng khí và điện khí hóa dựa trên năng lượng tái tạo” sẽ được tổ chức vào
📅15:00 – 16:00 (giờ Việt Nam) ngày 11/6/2024.
Năng lượng tái tạo đang ngày càng được quan tâm nhiều hơn, hydrogen xanh ngày càng dễ tiếp cận hơn, các quốc gia Đông Nam Á vì vậy có thể đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và hưởng lợi từ xu thế này.
Trong hội thảo trực tuyến này, đội ngũ chuyên gia của dự án CASE sẽ chia sẻ về những cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển dịch năng lượng sang hệ thống năng lượng ít phát thải carbon tại Indonesia, Việt Nam, Philippines và Thái Lan. Vai trò của điện khí hóa và công nghệ lưu trữ năng lượng dạng khí như hydrogen trong quá trình chuyển dịch năng lượng sẽ được trình bày và thảo luận chung về tác động của chúng đến an ninh năng lượng của các quốc gia.
Thông tin chi tiết tham khảo tại fanpage GIZ:
https://www.facebook.com/gizenergysupportprogramme