Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Date

Th10 23 2020
Expired!

Họp tham vấn: Khuyến nghị chính sách phát triển dự án điện không nối lưới sử dụng năng lượng tái tạo tại vùng sâu, miền núi và hải đảo.

Trong khuôn khổ chương trình dự án Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng, dự án hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam- EU (EVEF), chúng tôi đại điện chính phủ Đức đang hợp tác với Bộ Công Thương/ Cục Điện Lực và Năng Lượng Tái Tạo thực hiện các hoạt động thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo trong ngành điện và đặc biệt trong các chương trình điện khí hóa nông thôn đưa điện xuống vùng sâu, miền núi và hải đảo.

Sắp tơi chúng tôi sẽ tổ chức buổi họp tham vấn, trình bày kết quả nghiên cứu “Khuyến nghị chính sách phát triển dự án điện không nối lưới sử dụng năng lượng tái tạo tại vùng sâu, miền núi và hải đảo” vào ngày  23/10/2020 tại khách sạn Sài Gòn Prince, 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Xin lưu ý đây là sự kiện yêu cầu thư mời, vui lòng liên hệ anh Võ Thanh Tùng qua email tung.vo@giz.de để nhận thư mời và chị Vũ Minh Hiền, số điện thoại 0932365247, email hien.vu1@giz.de để xác nhận tham dự.