Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Date

Th12 16 - 26 2020
Expired!

Time

All Day

[Lấy ý kiến đóng góp] Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Công Thương đang dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ban Thư ký VEPG đang thu thập ý kiến đóng góp từ các bên liên quan ngành năng lượng đóng góp ý kiến cho Quy hoạch. Hạn gửi ý kiến đóng góp là ngày 26 tháng 12 năm 2020.

Quý cơ quan/ tổ chức, các chuyên gia có thể đóng góp ý kiến thông qua Công thông tin điện tư của Chính phủ (tại đây) hoặc thông qua email tới Ban Thư ký VEPG (secretariat@vepg.org.vn) để chuyển tiếp tới Bộ Công Thương.

Toàn văn Dự thảo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: