Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Date

Th6 05 2023
Expired!

Time

All Day

Labels

Sự kiện sắp tới,
Sự kiện VEPG và Đối tác

Mời nộp Đề xuất Hỗ trợ Kỹ thuật hướng tới chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam dành cho các đơn vị không thuộc Bộ Công Thương

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam – EU (Dự án EVSET) mở kêu gọi Đề xuất Hỗ trợ Kỹ thuật lần thứ 1 dành cho các đơn vị, tổ chức không thuộc Bộ Công Thương trong khuôn khổ Chương trình Chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam – EU (SETP) do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ.

Các hỗ trợ kỹ thuật sẽ đóng góp vào mục tiêu chung của chương trình SETP gồm (i) nâng cao hiệu quả năng lượng, (ii) tăng cường năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng, và (iii) cải thiện hiệu quả của Hệ thống Thông tin Năng lượng Việt Nam (VEIS – Viet Nam Energy Information System).

Mỗi hỗ trợ kỹ thuật (TA) thuộc Dự án EVSET sẽ có ngân sách từ 50.000 đến 100.000 EUR với thời gian thực hiện không quá 12 tháng.

Thời gian nhận đề xuất là từ ngày 05/06/2023 đến hết ngày 28/07/2023 (giờ Việt Nam).

Các thông tin về kêu gọi nộp đề xuất được đăng tải tại https://setp.vn/de-xuat-ho-tro-ky-thuat. Các đơn vị, tổ chức quan tâm vui lòng đăng ký tham dự Phiên Thông tin ngày 28 tháng 6 năm 2023 tại đường link: http://link.setp.vn/phienthongtin.

Thông tin liên hệ:

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam – EU (Dự án EVSET)

Địa chỉ: SNV, Tầng 3, Tòa D, Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Về Kỹ thuật: Trưởng nhóm – Thierry Lefevre, Email: t.lefevre@ceerd.net | Tel. +84 (0) 8688 02088 hoặc (0)24 3846 3791 Máy lẻ: 111

Về Truyền thông: Cán bộ Truyền thông – Nguyễn Phương Nhung, Email: nhung.ntp@setp.vn | Tel +84 (0)90 222 8590 hoặc (0)24 3846 3791 Máy lẻ: 129