Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Date

Th6 13 2024
Expired!

Time

2:00 AM - 4:30 PM

Labels

Sự kiện sắp tới,
Sự kiện VEPG và Đối tác

Nhóm Công tác Kỹ thuật số 4 về Hiệu quả Năng lượng

Trong khuôn khổ Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam VEPG, Nhóm Công tác Kỹ thuật số 4 về Hiệu quả Năng lượng do Vụ Tiết kiệm và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương và Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP đồng chủ trì sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên trong năm 2024:

Thời gian: 14:00 – 16:30, Thứ Năm ngày 13 tháng 06 năm 2024

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt

Mục tiêu phiên họp nhằm cập nhật và thảo luận các chính sách về sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng và trao đổi kinh nghiệm của các đối tác trong việc hỗ trợ thúc đẩy thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng và dịch vụ năng lượng cho các doanh nghiệp. Với vai trò là một diễn đàn đối thoại nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác và Bộ Công Thương, phiên họp này sẽ  là cơ hội để các bên tích cực chia sẻ thông tin và đề xuất ý tưởng với Chủ trì và Đồng chủ trì của phiên họp. Chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm cũng như các đề xuất khuyến nghị của Quý vị tại phiên họp. Nội dung chương trình tham khảo TẠI ĐÂY

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý vị đăng ký tham dự phiên họp tại đường dẫn dưới đây:

https://vepg.vn/online-registration-for-the-twg4-meeting-13june2024/

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ban thư ký VEPG: secretariat@vepg.org.vn