Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Date

Th11 15 2023
Expired!

Time

8:30 AM - 12:00 PM

Labels

Sự kiện sắp tới,
Sự kiện VEPG và Đối tác

UNIDO: Hội thảo khởi động dự án IEEP

Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) thực hiện Dự án “Đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp lớn thông qua hệ thống quản lý năng lượng và tối ưu hóa hệ thống và thực hành tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam” (Dự án IEEP). Dự án là một hợp phần trong Chương trình Chuyển dịch năng lượng bền vững Việt Nam – EU (SETP) do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Để triển khai các hoạt động của Dự án, Ban Quản lý các dự án hỗ trợ kỹ thuật lĩnh vực tiết kiệm năng lượng (Ban Quản lý dự án) phối hợp với UNIDO tổ chức Hội thảo khởi động Dự án. Mục đích của Hội thảo là nhằm giới thiệu về mục tiêu, các hoạt động và kết quả dự kiến của Dự án cũng như các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Dự án. Ban Quản lý dự án trân trọng kính mời Ông/Bà tới tham dự và đóng góp ý kiến tại Hội thảo, thông tin cụ thể như sau:

– Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00 ngày 15/11/2023 (Thứ 4);

– Địa điểm: Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội;

– Chủ trì: Lãnh đạo Ban Quản lý dự án và UNIDO.

Ban Quản lý dự án kính mời Quý đơn vị cử đại diện tham dự Hội thảo và xác nhận đại biểu tham dự (theo mẫu đính kèm) với chị Liên qua email: IEEP- VIE@unido.org hoặc T.uong@unido.org. Tel: (024) 66826818/0866529526 trước ngày 06/ tháng 11 năm 2023./.