Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG CỦA

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

I VỀ CHÚNG TÔI I

Vào tháng 6 năm 2017, Chính phủ Việt Nam cùng các Đối tác phát triển quốc tế chính thức thành lập Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG) với mục tiêu tăng cường hợp tác, đối thoại và trao đổi kinh nghiệm cũng như kiến thức cho Ngành Năng lượng của đất nước.

Mục tiêu chung của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) là sử dụng hiệu quả hỗ trợ quốc tế cho phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc gia và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ

​ ​​Là diễn đàn đối thoại chính sách kỹ thuật cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và các Đối tác Phát triển cũng như đại diện các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ (NGO) và các đơn vị nghiên cứu về phát triển năng lượng, trong bối cảnh của các Mục tiêu phát triển bền vững và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

​Là nền tảng nhằm kết nối nguồn viện trợ ODA với các chiến lược và kế hoạch hành động của Việt Nam về năng lượng và biến đổi khí hậu cũng như các cam kết quốc tế, tạo thuận lợi cho đầu tư tư nhân trong lĩnh vực năng lượng.

​ Là một nền tảng nhằm thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác phát triển trong lĩnh vực năng lượng, củng cố tính thống nhất và hiệu quả của các hỗ trợ quốc tế, đồng thời tránh trùng lặp và manh mún trong các hoạt động viện trợ.

​Tăng cường học hỏi thông qua việc trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các đối tác trong nước và quốc tế về cung ứng năng lượng bền vững, tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại với mức giá hợp lý, tái cấu trúc thị trường điện, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VEPG

BAN CHỈ ĐẠO VEPG

Ban Chỉ đạo VEPG được chủ trì bởi Thứ trưởng Bộ Công thương, Bộ Công thương với các đồng chủ trì là 02 đại diện của Nhóm Các Đối tác Phát triển (Đồng Chủ tịch VEPG). Các thành viên của ban chỉ đạo còn có các đại diện cấp cao của Bộ Công thương và được Ban Thư ký VEPG hỗ trợ. Ban Chỉ đạo VEPG hướng dẫn việc quản lý, lên kế hoạch công tác và điều hành các hoạt động của VEPG bao gồm các Nhóm Công tác Kỹ thuật và Ban Thư ký.

BAN THƯ KÝ VEPG

Ban Thư ký VEPG đươc thành lập nhằm hỗ trợ nhóm VEPG và thúc đẩy trao đổi song phương và đối thoại chính sách giữa Chính phủ Việt Nam và Các Đối tác phát triển trong khuôn khổ của VEPG. Từ tháng 8 năm 2018, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đã tiếp quản Ban Thư ký VEPG là một cấu phần của “Hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU”, Dự án được đồng tài trợ bởi Liên Minh Châu Âu (EU) và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế CHLB Đức (BMZ).

Các trách nhiệm chính của Ban Thư ký là hỗ trợ hoạt động của VEPG, bao gồm hỗ trợ về hậu cần, hỗ trợ về ý tưởng và kỹ thuật, hỗ trợ giám sát.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI