Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

​Hội nghị Cấp cao VEPG Lần thứ 1 (Hà Nội, 21/06/2017)

Hội nghị Cấp cao lần đầu tiên (HLM) diễn ra vào ngày 21/06/2017 tại khách sạn Lotte ở Hà Nội và tập hợp hơn 140 đại diện cấp cao đến từ các tổ chức hiện đang tích cực hoạt động vì sự phát triển của ngành năng lượng của Việt Nam.

Tại Hội nghị Cấp cao lần thứ nhất cũng đã diễn ra lễ ra mắt chính thức của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (Vietnam Energy Partnership Grouip – VEPG). Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của VEPG đã được trình bày và các bên liên quan được mời tham gia các Nhóm công tác kỹ thuật của VEPG. Trong sự kiện này, các tổ chức quốc tế và đại diện đến các quốc gia chủ chốt đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) và cam kết đóng vai trò tích cực trong các hoạt động của VEPG.
Để đánh dấu sự ra mắt của VEPG, Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đã chính thức thông qua các Điều khoản Tham chiếu của VEPG.

Tải xuống: