Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

 1. Báo cáo tiến độ VEPG: (EN/VN)
 2. Chương trình hội thảo (Download)
 3. Khuyến nghị chính sách 2018 (Download)
 4. Phát biểu khai mạc
  Phát biểu khai mạc của Ngài Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương (EN / VN)
  Phát biểu khai mạc của  Ngài Giorgio Aliberti, Đại sứ, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam (EN / VN)
  Phát biểu khai mạc của Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (EN / VN)
 5.  Bài trình bày của Ban Thư ký VEPG: Báo cáo tiến độ VEPG 2019 (EN / VN)
 6. Các bài trình bày và phát biểu tại Diễn đàn các bên liên quan

Phát biểu dẫn đề: “Xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu và ý nghĩa đối với quy hoạch ngành năng lượng ở Việt Nam” (EN / VN)
Tiến sĩ Brian Motherway
Trưởng bộ phận Hiệu quả năng lượng, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA)

Phiên 1: Cơ cấu năng lượng phù hợp cho Việt Nam 

Phát biểu dẫn đề: “Cơ cấu năng lượng nào phù hợp cho Việt Nam?” (EN / VN)
Giáo sư David Dapice
Giảng viên quốc tế, Chương trình Việt Nam tại trường Harvard Kennedy, Đại học Harvard

Bài trình bày: Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019 (EN / VN)
Ông Jakob Lundsager
Cố vấn dài hạn, Chương trình Hợp tác Năng lượng Đan Mạch tại Việt Nam (DEPP)

Phiên 2: Hiệu quả Năng lượng – Kế hoạch Hành động Tiết kiệm Năng lượng

Phát biểu khai mạc (EN / VN)
Ông Trịnh Quốc Vũ
Phó Vụ trưởng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (DEESD), Bộ Công Thương

Phát biểu dẫn đề: “Xây dựng chiến lược hiệu quả năng lượng quốc gia thành công” (EN / VN)
Bà Xianli Zhu
Chuyên gia kinh tế cao cấp, Hợp tác đối tác UNEP – Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU)

Bài trình bày: Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp (EN / VN)
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang
Trưởng Bộ môn Hệ thống Năng lượng Nhiệt, Đại học Bách Khoa Hà Nội,
thay mặt cho Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO)

Bài trình bày: Tài chính để phát triển ESCO (EN / VN)
Ông Nuthalapati Pavan Kumar
Trưởng phòng Chiếu sáng ở Andhra Pradesh, Công ty TNHH Dịch vụ Hiệu quả năng lượng (EES) Ấn Độ

Phiên 3: Cơ hội cho Năng lượng tái tạo phân tán ở Việt Nam

Phát biểu khai mạc (EN / VN)
Tiến sĩ Sebastian Paust
Trưởng Ban hợp tác phát triển, Đại sứ quán Đức

Phát biểu dẫn đề “Năng lượng tái tạo phân tán: Kinh nghiệm quốc tế và Tiềm năng ứng dụng cho Việt Nam” (EN / VN)
Bà Yosiyana Badariah
Cán bộ chương trình Đông Nam Á, Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA)

Bài trình bày: Năng lượng tái tạo phân tán trong hệ thống điện của Việt Nam (EN / VN)
Ông Lê Hải Đăng
Trưởng Ban chiến lược phát triển, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Bài trình bày Năng lượng tái tạo cho các tỉnh và thành phố (EN / VN)
Bà Nguyễn Thị Thu
Quản lý dự án, Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng của EU (DSED)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả các bài phát biểu và thuyết trình chỉ mang tính tham khảo.