Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Cùng nhau thực hiện chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam!

i CÁC HỘI NGHỊ CẤP CAO I

Hội nghị cấp cao hàng năm (High-Level Meeting) là sự kiện chính của VEPG, tập trung thúc đẩy đối thoại chính sách năng lượng giữa Chính phủ Việt Nam và các Đối tác Phát triển, cũng như các đối tác khác trong ngành. Thông qua đó, Hội nghị Cấp cao góp góp phần thực hiện các mục tiêu trong khuôn khổ hợp tác và trong các Nhóm công tác kỹ thuật. Hội nghị Cấp cao được do Bộ trưởng Bộ Công thương chủ trì, và các đại diện cấp cao từ các Đối tác Phát triển đồng chủ trì. Đối tượng tham dự Hội nghị Cấp cao là lãnh đạo và chuyên viên cao cấp của Bộ Công thương, các chuyên viên các bộ và cơ quan chính phủ, các ngài Đại sứ, đại diện từ các tổ chức phát triển,khối tư nhân, các tổ chức nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ hoạt động tích cực trong ngành năng lượng.

Hội nghị Cấp cao lần thứ 4 của VEPG

Hội nghị Cấp cao lần thứ 4 của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG)4th Cùng nhau, thực hiện chuyển dịch Năng lượng bền vững tại Việt Nam! Ngày 24/1/2022, Hội nghị cấp cao lần thứ 4 Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) đã diễn ra Hà Nội. Hội nghị do Ông

Xem thêm »