Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Công văn 1534/BTC-CST về chính sách ưu đái đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50 kW

Related documents / Văn bản liên quan