Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Văn bản 2274/EVNSPC-KD Hướng dẫn hạch toán doanh thu-chi phí liên quan đến dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN)

Related documents / Văn bản liên quan