Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Công Văn 2491/BCT-DL về việc kiến nghị, đề xuất kéo dài cơ chế giá điện gió cố định tại Quyết định 39

Related documents / Văn bản liên quan