Viet-Nam-Energy-Partnership-Group

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Cùng nhau Thực hiện Chuyển dịch Năng lượng Bền vững tại Việt Nam!

Quyết định 329/QĐ-BCT về nguyên tắc và thứ tự thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch các dự án điện

Related documents / Văn bản liên quan